3888y ndd59 z5dzh 7n4di f2i95 t4zz6 4k52h nakt6 idzr4 6kdzr r5b34 7htt6 nhee7 ny74b 3afks 8f5b5 hsyke kfn63 hf8rn 6693y brzi5 Happy XMas!! |

Happy XMas!!

2021.11.28 10:49 thelizardqueen123 Happy XMas!!

Happy XMas!! submitted by thelizardqueen123 to 70smusic [link] [comments]


2021.11.28 10:49 ThicColt Do phones support ethernet with usb c adapters?

the adapters exist for laptops, but it would make sense for gaming phones to support ethernet too
submitted by ThicColt to NoStupidQuestions [link] [comments]


2021.11.28 10:49 HelloGrandGuy Text PETER6 for "BIRD IS THE WORD"

Text PETER6 for submitted by HelloGrandGuy to whenthe [link] [comments]


2021.11.28 10:49 dierietooni WagrauToken returned for big pumps and is your opportunity to be part of the community! Launch in Now 🚀

WagrauToken returned for big pumps and is your opportunity to be part of the community! Launch in Now 🚀
https://preview.redd.it/ki440bjscc281.jpg?width=727&format=pjpg&auto=webp&s=a1613ddfc0f18d1195ddf524cecc29b756fac730
WagrauToken offers investors a one-of-a-kind opportunity to profit from the l ecosystem. Taxes make it easier to distribute to holders in a proportional manner, which may be claimed for free.

The maximum wallet size is 2% of total supply, thanks to an innovative anti-whale feature.


Telegram: https://t.me/WagrauToken

Our Token has been built into the Binance Smart Chain Network by deflationary BEP20 token. Like every other fund

Roadmap

1- get 5k members
2- get done with marketing
3- shill everyday And more!

WagrauToken is a hyper deflationary token, that collects 8% of each transaction and then, after any sale happens,
the contract will automatically buy tokens and burn them, this system causes there to be more BNB in the pool and fewer tokens,
which it will do that the price increases

Tokenomics

Total supply 1.000.000.000.000


✅ VERIFIED CONTRACT

✅ AUDITED BY TECHRATE

✅ ALREADY DONE NEGOTIATION WITH WHITEBIT

🏦 LP LOCKED
✅ Ownership Renounced : https://bscscan.com/tx/0xde97570cb615115901ebebdeb8f787e92d93d885cb79db8886612ae64d2ebd2a🥞 PancakeSwap (V2):
https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0xD9ddfE69DaeC74d60569FBea769a9575Fcda5af9

📈 Chart (Bogged): https://charts.bogged.finance/?token=0xD9ddfE69DaeC74d60569FBea769a9575Fcda5af9
submitted by dierietooni to AllCryptoBets [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Zahhhreemo Wow

The dream was so magnificent.. I had this one girl I used to like during my high school years the dream felt real then ever, this girl was literally talking to me , we were vibing & having a great time .. it’s crazy because I knew I was finna wake up in the dream because I heard pop noise. I came out called her name and she was gone and I felt myself wake up and I knew it was a dream right away. This dream was extra real and I don’t even think about her like that or dream about her & I don’t know if it was a cross connect but wow.. we haven’t seen each other in a while but I guess she’s okay 😦
submitted by Zahhhreemo to Dreams [link] [comments]


2021.11.28 10:49 ANTEanteANTEanteANTE Gdje se u Zg moze uraditi privatno tesitranje na koronu (brzi antigenski test) i koliko se ceka za rezultate?

submitted by ANTEanteANTEanteANTE to croatia [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Panel_Publishing New chapter. Are they too short?

just uploaded chapter four of my superhero book! introducing two new members to the group they are fraternal twins. let me know what you think. I have been loving working on the book I have 14 "chapters" ready to go on Wattpad I'm only uploading once a week on Sunday that way I can make sure they are good. and can you let me know if they are too short? Than you!
https://www.wattpad.com/story/290157971-pro-heroes
submitted by Panel_Publishing to Wattpad [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Excellent-Ad28 Tik Tok Songs

submitted by Excellent-Ad28 to SpotifyPlaylists [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Mistigri432 Asexual rights matter let’s keep it going

Asexual rights matter let’s keep it going submitted by Mistigri432 to gay [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Villanelle_xx checking

submitted by Villanelle_xx to ShadowBan [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Rudocini Captain Greenlump

Captain Greenlump submitted by Rudocini to UnearthedArcana [link] [comments]


2021.11.28 10:49 SpecificBranch4363 My nephew in his George W Bush phase

My nephew in his George W Bush phase submitted by SpecificBranch4363 to oldbabies [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Environmental_Drag65 Reformering af det danske sundhedssystem

Kort om mig: sygeplejerske med 11 års erfaring inden for sundhedssystemet. Mand.
Det er nu de nødvendige reformer skal sættes ind for at få sundhedsvæsenet på rette kurs.
Når der bliver sagt reformer gyser de fleste sundhedsansatte. De sidste mange år har der været flere reformer inden for sundhedsområdet. De fleste har været til hensigt at forbedre kvaliteten, men man har samtidig også ville spare. Afdelinger landet over er blevet pålagt "effektiviseringskrav" (årlig besparelse på 2% der stod på i 7-8 år? - kan ikke huske det præcist). Kvaliteten skulle sikres igennem behandlingsgaranti og et elektronisk system til at opbevare og opdatere alle procedurer på de enkelte afdelinger. Visionen var at man skulle få samme kvalitet i behandlingen uanset hvor man blev indlagt henne.
Behandlingsgarantien er med til at ligge pres på regionerne, da de skal betale for den behandling der bliver lavet på de private hospitaler. Det kan dog kun udnyttes de gange der er private tilbud som matcher den behandling man har krav på. Regningen betaler vi dog alle sammen.
For at få alle retningslinjer i elektronisk form og sørge for at holde dem opdateret ansatte alle afdelinger i hele Danmark kvalitetsansvarlige sygeplejersker. Administrative medarbejdere. Selvom det nu er mange år siden man startede er procedurer ikke blevet landsdækkende. Men bare rolig. De kvalitetsansvarlige kigger løbende den lokale afdelings procedurer igennem og finder kommafejl.
Reformen skal flytte rundt på midlerne. Væk fra skrivebordene og ud til patientsengene.
Vi er et lille land. Så hvorfor har vi ikke en elektronisk patientjournal? Det er fordi man har ladet regionerne og oprindeligt sygehusene selv bestemme. Det er en kæmpe og dyr fejl i mine øjne.
Opløs regionerne. De er et unødvendigt dyrt mellemled.
Fyr de kvalitetsansvarlige som kun er administrative og lav et nationalt team der skal løfte opgaven.
En national patientjournal. Alle andre "hjælpe" programmer skal også gøres ens så man f.eks. bruger samme system til billeddiagnostik eller patientoverflytninger.
Fjen små lokale akut klinikker. Fejler du andet end hvad der kunne være ordnet ved din egen læge skal du alligevel på sygehuset (i grove træk). Hvis du har brug for akut hjælp og ringer 112 kommer du ikke på en akut klinik. Klinikkerne oprettes for at man politisk kan høste nogle lokale stemmer - ikke fordi de opretholder en vigtig funktion i Danmark.
Økonomisk loft over hvor meget kemo behandling der må gives som ikke har et kurerende mål.
Reducer brugen af eksterne konsulentfirmaer der laver honninghjerte kampagner.
Midlerne skal bruges på at rekruttere og fastholde sundhedspersonale. Det skal kunne betale sig at dygtiggøre sig (max årligt kompetencetillæg på 13k er til grin hospitalsenheden Vest). Gebyr på pålægning af vagter til sygehuset. Overbelægning på afdelingerne skal udløse bonuser til de ansatte. Mange afdelinger er reduceret i antallet af sengepladser på papiret pga. personalemangel, men stuerne er der stadig og det har gjort det nemmere end før at have overbelægning. Patienterne ligger ikke på gangene, men der er ikke personale nok til at give en ordentlig pleje og behandling.
Der er helt sikkert flere ting der kunne kigges efter i sømmene.
submitted by Environmental_Drag65 to Denmark [link] [comments]


2021.11.28 10:49 DandyShandy1975 Good Morning Watch 👍 Setting Goals To Achieve Your Dreams Thanks Appreciated ❤💯

Good Morning Watch 👍 Setting Goals To Achieve Your Dreams Thanks Appreciated ❤💯 submitted by DandyShandy1975 to MotivationalMemes [link] [comments]


2021.11.28 10:49 tittylover007 State of the sub

State of the sub submitted by tittylover007 to halo [link] [comments]


2021.11.28 10:49 navel_buffet 🐕🔥Wildfire Inu! || 🔒 5 YEARS Liquidity Locked || 20% Burned on Every Transaction || 1% Reflections || 2% Liquidity

🐕🔥9.7% of the supply burned forever and we have just begun! 23% Buy/Sell Tax ➡️ 🔥20%🔥 of every transaction is burned forever ➡️ 1% of every transaction is reflected back to holders ➡️ 2% of every transaction is added to liquidity for price stability ca: 0x1b3c385c8c64ce8a512a7c041246f1cb2156bac8 https://t.me/wildfireinu 🔒Liquidity Locked for 5 Years!🔒 https://deeplock.io/lock/0xa7D142d0382DdB1bBBBC3397553e5C1EDA7946F6 
submitted by navel_buffet to CryptoCurrencyTrading [link] [comments]


2021.11.28 10:49 JasmineDiamondMusic Galaxy Girls

Galaxy Girls submitted by JasmineDiamondMusic to AlgoNFTMarketplace [link] [comments]


2021.11.28 10:49 navel_buffet 🐕🔥Wildfire Inu! || 🔒 5 YEARS Liquidity Locked || 20% Burned on Every Transaction || 1% Reflections || 2% Liquidity

🐕🔥9.7% of the supply burned forever and we have just begun! 23% Buy/Sell Tax ➡️ 🔥20%🔥 of every transaction is burned forever ➡️ 1% of every transaction is reflected back to holders ➡️ 2% of every transaction is added to liquidity for price stability ca: 0x1b3c385c8c64ce8a512a7c041246f1cb2156bac8 https://t.me/wildfireinu 🔒Liquidity Locked for 5 Years!🔒 https://deeplock.io/lock/0xa7D142d0382DdB1bBBBC3397553e5C1EDA7946F6 
submitted by navel_buffet to CryptoMoon [link] [comments]


2021.11.28 10:49 trchurt Eating in Brussels

Do you know where I can have a breakfast or a brunch in saint Gilles ou in the center?
submitted by trchurt to brussels [link] [comments]


2021.11.28 10:49 KingPazzy [vtm] [online] looking for someone to help me and players

Hey there , I always wanted to try ttrpg but never had enough friends to start one , now me and my friends want to start one but I'm kinda inexperienced when its come to vtm and ttrpg mechanics and dicerolls in general so if someone is willing to help me i will be eternally thankful. ( and we welcome ppl wanna join us as players too )
We only accepting ppl that 17+ And plz don't be sexist or homophobic Thanks . Dm me to join .
submitted by KingPazzy to lfgmisc [link] [comments]


2021.11.28 10:49 navel_buffet 🐕🔥Wildfire Inu! || 🔒 5 YEARS Liquidity Locked || 20% Burned on Every Transaction || 1% Reflections || 2% Liquidity

🐕🔥9.7% of the supply burned forever and we have just begun! 23% Buy/Sell Tax ➡️ 🔥20%🔥 of every transaction is burned forever ➡️ 1% of every transaction is reflected back to holders ➡️ 2% of every transaction is added to liquidity for price stability ca: 0x1b3c385c8c64ce8a512a7c041246f1cb2156bac8 https://t.me/wildfireinu 🔒Liquidity Locked for 5 Years!🔒 https://deeplock.io/lock/0xa7D142d0382DdB1bBBBC3397553e5C1EDA7946F6 
submitted by navel_buffet to MarsWallStreet [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Ganjamon17 Shout out to mining

I see this sub gets flooded with a lot of bullshit when there is a “bull run” lol. My personal opinion is that the last few weeks hasn’t even come close to the bull run so enjoy that hopium.
I also see people talking about buying the dip before btc goes parabolic but I wonder how many people actually know about mining.
Since iv gotten into mining I have been passively accumulating btc so dips like this don’t even really affect me because btc is coming into my wallet consistently regardless of a dip. This is making me consider buying some more gpus instead of crypto just to have that steady supply. I can then use that steady supply to buy into more coins snd hopefully get even more gains.
Does anyone feel the same about mining? Am I wrong in my thinking
FYI I do not directly mine BTC. I use NiceHash which makes mining simple compared to others
submitted by Ganjamon17 to CryptoCurrency [link] [comments]


2021.11.28 10:49 navel_buffet 🐕🔥Wildfire Inu! || 🔒 5 YEARS Liquidity Locked || 20% Burned on Every Transaction || 1% Reflections || 2% Liquidity

🐕🔥9.7% of the supply burned forever and we have just begun! 23% Buy/Sell Tax ➡️ 🔥20%🔥 of every transaction is burned forever ➡️ 1% of every transaction is reflected back to holders ➡️ 2% of every transaction is added to liquidity for price stability ca: 0x1b3c385c8c64ce8a512a7c041246f1cb2156bac8 https://t.me/wildfireinu 🔒Liquidity Locked for 5 Years!🔒 https://deeplock.io/lock/0xa7D142d0382DdB1bBBBC3397553e5C1EDA7946F6 
submitted by navel_buffet to CryptoMarsShots [link] [comments]


2021.11.28 10:49 Consistent-Grand-641 Hope I’m not alone

Hope I’m not alone submitted by Consistent-Grand-641 to Brawlstars [link] [comments]


2021.11.28 10:49 navel_buffet 🐕🔥Wildfire Inu! || 🔒 5 YEARS Liquidity Locked || 20% Burned on Every Transaction || 1% Reflections || 2% Liquidity

🐕🔥9.7% of the supply burned forever and we have just begun! 23% Buy/Sell Tax ➡️ 🔥20%🔥 of every transaction is burned forever ➡️ 1% of every transaction is reflected back to holders ➡️ 2% of every transaction is added to liquidity for price stability ca: 0x1b3c385c8c64ce8a512a7c041246f1cb2156bac8 https://t.me/wildfireinu 🔒Liquidity Locked for 5 Years!🔒 https://deeplock.io/lock/0xa7D142d0382DdB1bBBBC3397553e5C1EDA7946F6 
submitted by navel_buffet to CryptoMars [link] [comments]


http://nts-sochi.ru