Βρήκαν €320.000 στο χρηματοκιβώτιο διοικητή AT που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τα πλαστά διαβατήρια

2021.12.01 06:25 Marshal_Bessieres Βρήκαν €320.000 στο χρηματοκιβώτιο διοικητή AT που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τα πλαστά διαβατήρια

submitted by Marshal_Bessieres to greece [link] [comments]


2021.12.01 06:25 MC-Squabbles What's your favorite John Woo movie and why is it Face/Off

So he's got John Travolta playing Nicolas Cage, Cage playing Travolta, the weird face touching, flawed science, incredible punchlines, doves coming from everywhere, some obsession with peaches and just double meaning throughout the entire thing. Top that off with slo-mo and 90s explosions, and I bet it would be a box office hit even today!
submitted by MC-Squabbles to movies [link] [comments]


2021.12.01 06:25 SzegedNewsBotka Téliesítik a Mártélyi kikötőt – megszűnnek a mólókra vezető feljárók

submitted by SzegedNewsBotka to hirok [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Herlove1 Multi Chain Decentralized Protocols

Dexgem is a permissionless and community-governed launchpad

submitted by Herlove1 to airdropfactory [link] [comments]


2021.12.01 06:25 PrimaryConcept9325 Labswap ⚗️$LAB | DeFi Platform Release 24th December 17:00pm ‎(UTC) | Low Market Cap | Organic Grow | Next x100 | Huge Potential | 0% Tax fee | Don't miss this rocket $LAB 🚀 |

🔹Our staking and other DeFi features will further increase the demand and reduce the supply, while continuing to enable growth in value through staking and NFTs.
🔹With our yield farm, you will be able to get more benefit from your Labswap. Because our token ($LAB) is not exploitable, we may adopt a dual token mechanism and use an alternative token to make profits.
$LAB is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BEP-20).
The token was launched with an initial 10B (billions) tokens 0% Tax fee
✅We are already launched on pancakeswap!
$LAB: 0xa36dcff099e7ef8577601448bc60890dd50fa45f
Token symbol: LAB
Maximum supply: 10,000,000,000
Network: Binance Smart Chain [BSC]
● 60% for Liquidity :. 6,000,000,000
● 10% Marketing :: :. 1,000,000,000
● 10% Ecosystem :. 1,000,000,000
● 15% Exchange Listings :. 1,500,000,000
● 5% for Core Team :. 500,000,000
Don’t miss this moonshot! Join us before FOMO!! 🚀
💬Telegram: https://t.me/labswapcommunity
🌐 website: https://www.labswap.io
📲 Twitter: https://twitter.com/labswap_io
submitted by PrimaryConcept9325 to CryptoMoon [link] [comments]


2021.12.01 06:25 giveumtheboot My ‘01 Super glide

submitted by giveumtheboot to Dyna [link] [comments]


2021.12.01 06:25 MrBruh_Man my house

my house
If i get 100 upvotes i will upgrade it
submitted by MrBruh_Man to Minecraft [link] [comments]


2021.12.01 06:25 BifBeansRep Brothers In Farms Photo's Reposted from @qbgrower Day 40 for the ol Peanut Butter Breath. Will never get tired of growing this one. #autopotgrow...

Brothers In Farms Photo's Reposted from @qbgrower Day 40 for the ol Peanut Butter Breath. Will never get tired of growing this one. #autopotgrow... submitted by BifBeansRep to brothersinfarms [link] [comments]


2021.12.01 06:25 coljavskiyi Brand New Shiryo - Inu - DAPP based game & NFT’s in development! - Liquidity Lock - Launching Now on BSC

Welcome to Shiryo - Inu

Shiryo - Inu launching now on Ethereum and it seems that play to earn game tokens are still one of the best niches to buy in DeFi! The roadmap details a fully functional trading card based game which will allow for the earning of the native token through different incentives including weekly competitions!
Contract Address: 0x0e675f042b4C4053062e94ff4738e233D846A31b
The team recently released concepts for the trading cards on their Telegram group and their design team has done an amazing job, this is a gem in the making and it is still incredibly early if you get in now. Having only been life for less than 24 hours the token is sitting at just above a $1M market cap which is incredibly low for a play to earn game, the team is really active on Telegram and the holders seem to be diamond handed after seeing the potential in this project!
Everything about this project has been super clean so far, the chart looks good and the website and concepts released so far have been on point.
The whitepaper is to be released today alongside more mockups of the concept for the game, the marketing has been on point with calls from all the biggest names on Telegram and Twitter. The developer even just hired a social media specific marketing agency to help get even more eyes on the project, Shiryo-Inu is about to become synonymous with the likes of Floki and Mononoke - Inu, don’t sleep on this one!

Link Buy
Contract Address: 0x0e675f042b4C4053062e94ff4738e233D846A31b
Pancakeswap: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x0e675f042b4C4053062e94ff4738e233D846A31b

Website: https://shiryoinu.in/
Telegram: https://t.me/shiryoInuGlobal
Twitter: https://twitter.com/ShiryoOffical
submitted by coljavskiyi to CryptoMoon [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Frequent_Ad_6214 A mockup I did for a new YouTube cover page!

A mockup I did for a new YouTube cover page! YouTube is convincing new streamers to move to their platform, but their site for gaming/streaming is so lackluster. I designed a new front page that would help attract many people to the site. Let me know your thoughts!
https://preview.redd.it/57ih36dwfw281.png?width=2560&format=png&auto=webp&s=b5c8049f3f29344366927b282b3a59328e16dbe4
submitted by Frequent_Ad_6214 to xqcow [link] [comments]


2021.12.01 06:25 vimaljackson Indian rare 20 Rs note.

Indian rare 20 Rs note. submitted by vimaljackson to coins [link] [comments]


2021.12.01 06:25 NoiselessNinja758 I'm kind of confused

Hi. So recently (a month ago), I saw this series called "The good doctor". I wasn't able to watch it completely, but I got some thoughts about autism. Then, I went on with some internet exploration and found many symptoms which I can relate to. But then, I left all that thought. Now, all of a sudden, things start happening. I started fidgeting, gained lots of interest in mathematics and physics, brights lights and loud sounds are mildly infuriating now and I find it difficult to text with my friends, etc. I used to get jokes, but now I'm replying subconsciously as if I took it literally; though I can quite get it.
Has this happened to any of you before? Should I think deeper about this, or am I exaggerating?
Feel free to ask questions related to this.
submitted by NoiselessNinja758 to autism [link] [comments]


2021.12.01 06:25 chrisdicki Looking for T1 Raids 5533 2369 3198

5533 2369 3198
submitted by chrisdicki to PokemonGoFriends [link] [comments]


2021.12.01 06:25 _datcoolnerd Believe it or not, it's hard for a lot of people rn....

Believe it or not, it's hard for a lot of people rn.... submitted by _datcoolnerd to antimeme [link] [comments]


2021.12.01 06:25 D-Jaak Change portrait mid-game to custom one?

See title. I am 4-5h in and already can't stand the one I picked. There are way too little options.
Can I change the MC portrait mid-game with a custom one?
submitted by D-Jaak to Pathfinder_Kingmaker [link] [comments]


2021.12.01 06:25 mallople34 You know what happens now

You know what happens now submitted by mallople34 to Deus_Vult [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Dregs01 Aiutatemi 🙏

Salve, mi servirebbe urgentemente il pdf del libro "Chimica - un approccio molecolare" di J. Navaldo. Non lo trovo da nessuna parte, ho chiesto anche ai miei compagni di corso ma niente. Sono entrato nella mia facoltà in ritardo e non ho ancora potuto iniziare a studiare perchè il prof si affida quasi completamente al libro e io non lo posseggo. Se qualcuno dovesse girarmelo sarebbe la mia salvezza, ovviamente non mi serve una versione specifica e anche scannerizzato va assolutamente bene.
submitted by Dregs01 to Universitaly [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Sir-Matilda Behind the draft part 2: Why not both?

Behind the draft part 2: Why not both? submitted by Sir-Matilda to AFL [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Itsuppermind This reality is just a DREAM, we are to open the real one soon…

This reality is just a DREAM, we are to open the real one soon… submitted by Itsuppermind to MusicForConcentration [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Significant_Brush434 ADAMoon Launching Now | Auto Rewards In ADA| Cross chain BSC & Cardano Alonzo| Sundae Swap & Yield Farming | Gaming & Metaverse 🌑

This is your gateway to financial freedom. By holding ADAMoon you’ll get automatic airdrops every hour (contract tested and validated) of Cardano straight to your wallet.
⁉️Why should you even invest?⁉️
In summary the utility:
Dev's involved in previous multimillion dollar projects
Creating a farm to benefit holders for new layer 2 projects
Diversifying into the Cardano Smart Chain for Sundaeswap rewards
Developing games that are fun to play and reward users in multi tokens & platforms
Original token will always reward users in CARDANO
📊Tokenomics📊
· 10% Tax (7% Rewards, 1% Marketing, 2% Liquidity)
· Liquidity locked.
· Development Utility Holdings (WILL NOT be sold)
🛠Utilities🛠
· Yield Farming
· Cardano Alonzo Cross Chain with Sundae Swap
· Gaming Platform
🔹 BUY HERE : https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x44009696f108d1de57c5d230d4dd8851e1f1b912
🔹 Contract: 0x44009696f108d1de57c5d230d4dd8851e1f1b912
🔹 Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0x44009696f108d1de57c5d230d4dd8851e1f1b912#readContract
🔹 LP LOCKED: https://deeplock.io/lock/0xc1765341356Dd58BBEF5684B0c64d7188DbC974C
submitted by Significant_Brush434 to SatoshiBets [link] [comments]


2021.12.01 06:25 pmc7337 Didn’t complete court ordered dui program

I have court tomorrow morning for a dui I got end of 2018. This is to show completion of my dui program and community service. However, I haven’t finished… I’m enrolled in a dui program and application is processed at place I will complete community service hours. What should I expect?
submitted by pmc7337 to dui [link] [comments]


2021.12.01 06:25 Lightz3DD Whoever got their CSL DD early, how early did you get it compared to your estimated date?

Title!!
submitted by Lightz3DD to Fanatec [link] [comments]


2021.12.01 06:25 delighta6dapt5ive Ms PuiYi - Wow...

Ms PuiYi - Wow... submitted by delighta6dapt5ive to Xxapple_e [link] [comments]


2021.12.01 06:25 levan8 [H]$200 UberEats GCs [w]77% Crypto

In denominations of $25
Comment before PM
submitted by levan8 to GCTrading [link] [comments]


2021.12.01 06:25 mango4everdo 👜 TRENDY 👠 | Anonymous luxury shopping 🛍️ | 💎 Low mcap | No pump and dump | Redistribution and buyback

💎 $TRENDY, the token you can spend to buy original and certified Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton bags and accessories, without having to convert the tokens into FIAT currency. All sent to your home or to any place you wish, completely anonymously.
🚀 TOKENOMICS 🚀
Redistribution: 2%
Buy-Back: 6%
Marketing: 3%
Total supply: 1 Trillon
Holders: 200 (You Are Early!!!)
Transparent and sincere devs!
🌍 CHANNELS 🌍
Website: Trendy.Finance
ECommerce: TrendyStore Open Beta
Reddit: TrendyToken
Join us on Telegram: @ TrendyToken
Instagram: Trendy.Finance
Twitter: TrendyToken
BSCScan: BSCScan
Dextools Chart: Dextools Chart
Marketing
❇️ Poocoin ads
❇️ Google ads
❇️ Facebook ads
❇️ Twitter marketing
❇️ Reddit marketing
❇️ Telegram marketing
❇️ CMS top 10
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.
submitted by mango4everdo to CryptoMarsShots [link] [comments]


http://otelshervud.ru